PARDUODAMO TURTO VIEŠAS AUKCIONAS

Pardavimo vykdymo laikas, vieta: 2023 m. vasario 14 d., 10:00 val., Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ (Savanorių pr. 347, Kaunas 405 kab.)

Dalyvių registravimo laikas ir vieta: 2023 m. vasario 14 d., nuo 9:00 iki 9:45 val., Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ (Savanorių pr. 347, Kaunas 405 kab.)

Jei aukcionas neįvyks, pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2023 m. vasario 28 d., nuo 10:00 val. (registracija nuo 9:00 iki 9:45 val.)

Dalyvio registracijos mokestis: 20 Eur mokestis ir 200 Eur garantinis įnašas.

Registracijos mokestį ir garantinį įnašą reikia pervesti į Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ sąskaitą: A/s LT094010042502863090, esančią Luminor Bank AS, mokėjimo paskirtyje nurodant „Už dalyvavimą aukcione“.

Pirkėjas už įsigytą turtą atsiskaityti privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po informavimo apie laimėtą turtą.

Darbuotojas atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą: Darius Stankaitis, tel. +370 602 24934; el. paštas: info@kaunokapiniuprieziura.lt

Parduodamą turtą galima bus apžiūrėti: laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 13 d., nuo 9:00 iki 15:00 val., Prieš atvykstant apžiūrėti parduodamą turtą, būtina susitarti iš anksto. Dėl registracijos skambinti Dariui Stankaičiui, tel. nr. +370 602 24934.

Dalyvis registruodamasis aukciono dalyviu pateikia:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– užsiregistravusio fizinio ar juridinio asmens atstovavimo įgaliojimą, kuriame būtų aiškiai ir konkrečiai įrašyta įgalioto asmens teisė įgaliojusio asmens vardu siūlyti kainą ir sudaryti (pasirašyti) nupirkto turto objekto pirkimo – pardavimo sutartį;

– įstatų kopiją, jeigu aukciono dalyvis juridinis asmuo;

– aukciono dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

PRANEŠIMAS

SVARBI INFORMACIJA!!!

Informuojame, kad prieš atvykstant į Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ administracijos padalinį yra būtina užsiregistruoti iš anksto.

Registracija vykdoma tel.: +370 37 24 29 97, +370 37 20 66 89.

Pažymime, jog reikalavimas dėl klientų registracijos neturi įtakos Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamoms leidimo laidoti išdavimo bei laidojimo paslaugoms – jos teikiamos įprastine tvarka.

Svarbu nepamiršti, jog nuo 2022 m. balandžio 4 d. klientams, norintiems apsilankyti Kauno savivaldybės įmonėje „Kapinių priežiūra“ rekomenduojama paisyti pagrindinių infekcijų kontrolės ir asmenų apsaugos priemonių reikalavimų – dėvėti nosį ir burną dengiančią medicininę veido kaukę ar respiratorių, dezinfekuotis rankas, laikytis saugaus atstumo.

Dėl leidimo laidoti išdavimo prašome vykti į kapines arba kreiptis į kapinių vedėjus. Kapinių vedėjų kontaktinė informacija nurodyta adresu: https://kaunokapiniuprieziura.lt/kapiniu_sarasas/

Kapavietės atsakingo asmens pakeitimas bei kapavietės statybos ar rekonstrukcijos darbų leidimų išdavimas vykdomas ir nuotoliniu būdu. Prašome perskaityti žemiau prisegtuose failuose pateiktą informaciją ir su nurodytais dokumentais kreiptis el. paštu: klientuaptarnavimas@kaunokapiniuprieziura.lt

Apie įmonę

Kauno Savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ vykdo Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo ir priežiūros darbus. Išduodami leidimai laidoti, išduodami antkapinių statinių statybai ir kapavietės sutvarkymui reikalingi leidimai. Taip pat, teikiamos kapinių teritorijoje esančių avarinių medžių pjovimo, genėjimo, kelmų šalinimo paslaugos.

Pastaba.Leidimai laidoti išduodami tik turint mirties liudijimo originalą.