Įmonės dokumentai

Įmonės įstatai

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klientų aptarnavimo standartas

Finansinės ir veiklos ataskaitos, viešieji pirkimai ir kt.

2022

2021

2020

2019

Veiklos ataskaita 2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.
Audito išvada 2019 m.
Audito ataskaita 2019 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2019 m.
Finansinė ataskaita 2019 III ketv.
Finansinės ataskaitos 2019 II ketv.
Finansinės ataskaitos 2019 I ketv.
2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų planas
IT įsigijimo ir skolinimosi planas