Apie įmonę

Kauno Savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ vykdo Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo ir priežiūros darbus. Išduodami leidimai laidoti, išduodami antkapinių statinių statybai ir kapavietės sutvarkymui reikalingi leidimai. Taip pat, teikiamos kapinių teritorijoje esančių avarinių medžių pjovimo, genėjimo, kelmų šalinimo paslaugos.

Pastaba.Leidimai laidoti išduodami tik turint mirties liudijimo originalą.

Aukcionas

Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ (juridinio asmens kodas 132626180) skelbia nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti ir jai nuosavybės teise priklausančio turto – specialaus transporto ritualinėms paslaugoms teikti – autokatafalkų CHRYSLER Town & Country (2008 m., ir 2013 m.) – pardavimo viešąjį tiesioginį aukcioną.

Viešajame aukcione parduodamo ilgalaikio turto sąrašas*

Transporto priemonės:

 • CHRYSLER Town & Country, valst. Nr. HEB920, 2008
  Eksploatacijos data 2014-05, pradinė kaina (Eur) 1500,00.
  Minimalus kainos didinimo intervalas (Eur)15,00.
 • CHRYSLER Town & Country, valst. Nr. JDS474, 2013 m
  Eksploatacijos data 2016-06, pradinė kaina (Eur) 6500,00.
  Minimalus kainos didinimo intervalas (Eur)65,00.

Turto apžiūros vietos adresas- Savanorių pr. 347, Kaunas (įvažiavimas iš Pakraščio g.) .

Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti iki 2019-10-22, turto sąraše nurodytu adresu, apie tai iš anksto suderinus telefonu su atsakingu asmeniu – kapinių ūkio ir kultūros vertybių administratoriumi Valdemaru Olšausku, tel. (8 37) 242996 arba (8 615) 85585.

Aukcionas vyks 2019-10-23 10:00 val., adresu Savanorių pr. 347, Kaune, 405 kab. Aukciono dalyvių registracijos pradžia – 09:00 val., pabaiga – 09:45 val. Registracijos metu dalyviai ar jų atstovai privalo turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užsiregistravusio fizinio ar juridinio asmens atstovavimo įgaliojimą, kuriame būtų aiškiai ir konkrečiai įrašyta įgalioto asmens teisė įgaliojusio asmens vardu siūlyti kainą ir sudaryti (pasirašyti) nupirkto turto objekto pirkimo – pardavimo sutartį;
 • įstatų kopiją, jeigu aukciono dalyvis juridinis asmuo;
 • aukciono dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvio mokestis – 20,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2019-10-22, pervedant jį į aukciono rengėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. LT094010042502863090, esančią Luminor Bank AS, mokėjimo paskirtyje nurodant „Už dalyvavimą aukcione“ (laimėjimo atveju –„Už aukcione įsigytą turtą (valst. Nr.)“). Laimėjus aukcioną dalyvio mokestis bus įskaičiuotas į laimėto turto kainą. Už aukcione įsigytą turtą sumokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos, įskaitant aukciono vykdymo dieną. Nesusimokėjęs buvusio aukciono laimėtojas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione, be to, jis privalo atlyginti aukciono rengėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo buvusio aukciono laimėtojas.

*Pastaba: Transporto priemonės registruotos VĮ „Regitra“.

Parduodamas turtas nėra sertifikuotas, tačiau specialiai pritaikytas teikti ritualines paslaugas.

Tretieji asmenys teisių į parduodamą turtą neturi.